aktywista


aktywista
[активіста]
m
активіст

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • aktywista — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIa, CMc. aktywistaiście; lm M.aktywistaiści {{/stl 8}}{{stl 7}} najbardziej zaangażowany członek jakiejś organizacji politycznej lub społecznej; działacz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aktywista partyjny, związkowy. <ros. z …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aktywista — m odm. jak ż IV, CMs. aktywistaiście; lm M. aktywistaiści, DB. aktywistatów 1. «najbardziej czynny, wyrobiony społecznie i politycznie, wyróżniający się członek jakiejś grupy społecznej, zespołu, organizacji itp., ten, kto należy do aktywu;… …   Słownik języka polskiego

  • aktywistka — ż III, CMs. aktywistkatce; lm D. aktywistkatek forma ż. od aktywista (tylko w zn. 1) Aktywistka organizacji młodzieżowej …   Słownik języka polskiego

  • działacz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y ( ów) «człowiek pracujący aktywnie w jakiejś dziedzinie życia; aktywista» Działacz oświatowy, partyjny, polonijny, społeczny. Działacz podziemia …   Słownik języka polskiego

  • partyjny — partyjnyni «należący do partii, dotyczący partii, członków partii» Aktywista, działacz partyjny. Kadry, komórki, władze partyjne. Dyscyplina, organizacja partyjna. Zebranie, szkolenie partyjne. partyjny w użyciu rzecz. «człowiek należący do… …   Słownik języka polskiego

  • społeczny — społecznyni 1. «odnoszący się do społeczeństwa; powstający, tworzący się w społeczeństwie; realizowany w społeczeństwie, przez społeczeństwo, związany ze społeczeństwem» Ustrój społeczny. Rozwój, ruch, przewrót społeczny. Grupa, klasa społeczna.… …   Słownik języka polskiego

  • aktywistka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. aktywistkatce; lm D. aktywistkatek, {{/stl 8}}{{stl 7}}forma ż. od rz. aktywista. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • działacz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. y {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba działająca aktywnie w jakiejś organizacji społecznej lub politycznej; aktywista : {{/stl 7}}{{stl 10}}Działacz związku zawodowego. Działacz sportowy, partyjny, rewolucyjny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • społecznik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. społecznikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba bezinteresownie pracująca, udzielająca się społecznie, zajmująca się sprawami społecznymi; działacz, aktywista społeczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być społecznikiem.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • społeczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, społecznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący społeczeństwa lub jego części; powstający, realizowany w społeczeństwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustrój społeczny. Klasa, warstwa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień